| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Avaleht

Page history last edited by Sirje K 8 years ago

E.Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi arengukava 2011-2016 

 

Sisukord

Üldandmed, lühikirjeldus ja eripära

Kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad

Õppe- ja kasvatusprotsess

Eestvedamine ja juhtimine

Personalijuhtimine

Koostöö huvigruppidega

Ressursside juhtimine // investeeringute kava

Lõppsõna  

 

 

Arengukava töö ajakava:

Hoolekogu arvamuse avaldamine: 28.08.2011

Õppenõukogu arvamuse avaldamine:  18.10.2011

Õpilasesinduse arvamuse avaldamine: 28.08.2011 (ÕE esindus osales hoolekogu koosolekul)

 

2013_2014 õa prioriteedid

EVJG_prioriteedid2012_2013.pdf

Esitlus: 2011/2012. õa prioriteedid 2011_2012JGprioriteedid.pdf

 

E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi väärtused:

1. Meie tunne - hoolides, märgates ja usaldades teeme koostööd (kool, kodu, kogukond)

2. Haritus - astume maailma loovalt, hea keeleoskusega 

3. Vastutus - järjepidevus, pühendumine, uuenduslikkus, isiklik areng

Loodud õpetajate poolt K.Türki koolituse käigus 2011.a. 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.