| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Tegevusnäitajad ja mõõdikud

This version was saved 9 years ago View current version     Page history
Saved by Sirje K
on November 4, 2012 at 9:16:11 pm
 
Võtmeala  Näitaja  Mõõdik  Siht  Dokument 
Eestvedamine ja juhtimine  Eestvedamine 

juhid arendavad organisatsiooni visiooni, missiooni ja väärtushinnanguid

juhtkond on kindlustanud, et organisatsiooni struktuur ja kooli juhtimissüsteem

juhid on eeskujuks organisatsiooni väärtuste kandjatena ja väärtused on läbivalt kogu organisatsioonis kajastatud

juhid on kergesti kättesaadavad

juhid süstemaatiliselt tunnustavad isikuid ja pideva parendamise tingimusi

juhid kohtuvad süstemaatiliselt huvigruppidega

juhid osalevad aktiivselt koostöösuhete loomisel ja arendamisel

 

Viimase kolme aasta jooksul läbiviidud personali rahuloluküsitluste tulemustes kasvav trend eestvedamise osas.  rahuloluuuringute analüüs 
Eestvedamine ja juhtimine  Strateegiline juhtimine 

kõik vajalikud kavad, korrad ja tööplaanid on välja töötatud

kool kasutab olulisi ja laiaulatuslikke informatsiooniallikaid strateegia ja plaanide väljatöötamisel ning informatsioon sisaldab siseprotsesside ja huvigruppide vajadusi

ressursside kasutamist käsitlevad plaanid on vastavuses strateegia ja väärtustega

org tagab selle, et kõrgema taseme plaanid ja eesmärgid onteadvustatud ning tõlgendatud realistlikeks madalama taseme eesmärkideks ja plaanideks

enamik personalist on võimeline nimetama organisatsiooni eesmärke, mis on just neile olulised ja nad teavad plaane nende eesmärkide saavutamiseks oma vastutusalas 

Viimase kolme aasta jooksul läbiviidud personali rahuloluküsitluste tulemustes kasvav trend strateegilise juhtimise osas.   rahuloluuuringute analüüs 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.